Værestedets Venner er en forening, der blev dannet i 2018. Vi har til formål at støtte Værestedet i Jægergårdsgade i Aarhus og dets brugere gennem frivilligt arbejde, indsamling og omsorg. Vi vil gerne kunne danne en helhed omkring brugernes behov, og give dem mulighed for, at få den hjælp de har brug for. Det kan være lidt liv i hverdagen, varm mad eller en krammer. Det kan være et arrangement, hvor brugerne kan mødes og nyde et festmåltid. Det kan være indsamling af tøj, varme tæpper og møbler eller hjælp til flytning.

Vi vil gerne kommunikere og koordinere behov og indsatser for dem, der gerne vil hjælpe.

I Værestedets Venner drømmer vi om at gøre Aarhus til en by hvor alle hjælper hinanden og mødes med åbent sind.

Hvordan gør vi?

Vi vil gerne skabe en forening der er drevet af lyst og motivation og hvor alle kan byde ind – for også de små ting hjælper. Der skal være plads til at sætte ting i gang. Vi vil gerne skabe, en fleksibel form, som kan ændre sig efter behov og energi.

Ideen er at medlemmer kan melde sig på et område eller danne nye udvalg. Lige nu har vi en arrangementsgruppe, en frivilliggruppe, en kommunikationsgruppe og en økonomigruppe.

Udvalg og arbejdsgrupper

Frivillig gruppen. Ansvarlig: Lone K. Simonsen
Kommunikationsgruppen. Ansvarlig: Louise Svane
Økonomigruppen. Ansvarlig: Anders Guldager
Arrangementsgruppen. Ansvarlig: Lone K. Simonsen

Foreningens bestyrelse

Formand: Mette Skautrup
Kasserer: Anders Guldager Larsen Bestyrelsesmedlemmer:
Lone Karby Simonsen
Anders Mathiassen
Anders Guldager
Louise Svane Pedersen
Anne Sørensen Suppleanter:
Tina Wrigtht
Ene Gro Stubsgaard